Innsmøla Ungdomslag
Stiftet 1896.

Tilsluttet Noregs Ungdomslag.

"Den Svevende Jomfru",
premieredato 12.april 2014, på SOLHOV.

Vi hadde tre forestillinger med stort overskudd.

Takk til alle som bidro!

 

 

 

 

Dette stykket, som også er vist i tv flere ganger,
hadde Innsmølas U.Lags teatergruppe
med seg til amatørfestivalen i Ålesund i 1986. Se foto nedenfor.


Bak, Arvid, Magne Moe, Kjell Oskar, Johannes og Harr. Neste, Jorunn, Oddny, Ann Sisse, Unn?, Anne, Kari, Eli; Einar Kristian og Mathias.
Foran sitter John A.

l

Årets kulturpris!
Smøla Kommune delte lørdag 15.oktber ut årets kulturpris til teatergruppa i Innsmøla U.L. Ordfører Iver Nordseth delte ut prisen.
Det var hans siste offisielle handling som ordfører. Takk til ham.
Han mente teatergruppa var en verdig vinner for sine utallige teateroppsettinger og også vårt medengasjement og
bidragsyter til Fru Guri Av Edøy.
Vi savnet Kjell Erik som ville gledet seg med oss,
og som hadde en stor del av æren for vår tildeling.
Blomstene som John mottok deler han med hele gruppen. 

 

 

Årets teatersykke, "Brødrene Østermans Huskors",
fikk stor applaus og vi er dermed klar til å finne nytt stykke.
Vi regner med å finne et passende manus, og har du lyst til å være
med, er det bare å ta kontakt med oss i gruppa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 


 

Vi driver med allsidig lagsarbeid.

Ønsker du å være med i ungdomslaget?
Bli medlem du også.

Leder i I.U.lag:
Bente Orholm.
Mobil : 913 45393
E-mail: guskil@online.no

 

Her er bilder fra utdelingen av årets kulturpris!
Du ser en stolt gjeng motta prisen i "Glasshuset"
(Foto Karle)

Kunstverket av Evy Ann Strand vil få en synlig plass på Solhov.
Sjekken vil komme godt med i vår slunkne kasse.